הנכם מוזמנים להשתתף בכינוס ולקחת חלק בחיי קהילת קלינאי התקשורת בישראל

אנו קוראים לכם להגיש לכינוס את עבודתכם המחקרית או הקלינית!  להגשת תקציר לחץ כאן

הגשת התקצירים תתקיים בפורמט אלקטרוני, והתקצירים יועברו לשיפוט בעילום שם. הנכם מוזמנים להגיש תקצירים הקשורים (אך לא מוגבלים) למחקר או לעבודה הקלינית בנושאים הבאים:

א. סינון ואבחון שמיעה מינקות ועד זקנה: תיאורי מקרה, דילמות, בדיקות להערכת שמיעה פריפרית ומרכזית באמצעות מדדים שונים התנהגותיים ואובייקטיביים, אבחון של עיבוד שמיעה מרכזי, אבחון וטיפול בטינטון.
ב. שיקום שמיעתי לאורך החיים: מכשירי שמיעה, שתל השבלול ושתלי שמיעה אחרים – התאמה/מיפוי, הערכת תפקוד שמיעתי לפני ולאחר השיקום, אימוני שמיעה, שיקום באוכלוסיות מיוחדות ותמיכה במטופל ובמשפחתו; קשר בין קוגניציה לירידה בשמיעה, אודיולוגיה חינוכית והנגשה שמיעתית.
ג. המערכת הווסטיבולרית: תיאורי מקרה, דילמות, תפקיד הקלינאי בתהליך האבחון, בדיקות להערכת המערכת הפריפרית והמרכזית.
ד. היבטים ברכישת שפה (עברית וערבית): התפתחות מוקדמת ומאוחרת, השפעות סביבתיות (דו לשוניות ומיצב סוציו-אקונומי) ולקויות שפה בקרב אוכלוסיות מיוחדות (SLI, אוטיזם, אילמות סלקטיבית, לקויי שמיעה, פגים ועוד).
ה. היגוי, קול ושטף הדיבור: אבחון וטיפול, לקויות התפתחותיות ונרכשות (כמו אירוע מוחי, טראומה).
ו. הגיל השלישי: אבחון וטיפול בקשיי בליעה, אפזיה, פרקינסון, דמנציה ועוד.

השנה יתקיימו שני מסלולים ייעודיים בתחומים:
ז. תהליכי התערבות – עקרונות, גישות, אתגרים ודילמות: עבודה בצוות רב מקצועי, בניית מטרות טיפוליות, עבודה עם הורים, תחומי אחריות של קלינאי התקשורת, עבודה במסגרות שונות, שילוב תת"ח ושילוב אמצעים טכנולוגיים בטיפול ועוד.
ח. הבנה והפקה של טקסטים דבורים, כתובים וחזותיים: קשיים בהבנה ובהפקה של טקסטים מסוגים שונים, אבחון וטיפול, ניתוח השיח, שימוש בטקסטים להעשרה תקשורתית ועוד.