ועדה מארגנת:

ד"ר עמליה בר-און – יו"רית ועדת כינוס, יו"רית הועדה האקדמית

ד"ר אסנת סגל – יו"רית האגודה

ד"ר דפי אבן רוט

ד"ר דבורה בראנד

ד"ר ריקי טייטלבאום- סויד

ד"ר אריאלה יוקל

ד"ר לימור לביא

גב' מיכל פרבר


ועדה מדעית:

ד"ר עמליה בר-און – יו"רית ועדת כינוס, יו"רית הועדה האקדמית

ד"ר אסנת סגל – יו"רית האגודה

ד"ר דפי אבן רוט

ד"ר כהתיה אדלמן

גב' צאלה אדלשטיין

ד"ר מיכל איכט

פרופ' עופר אמיר

גב' אורית אשכנזי

ד"ר מיכל בירן

ד"ר אביבית בן דוד

ד"ר אסתר בן יצחק

ד"ר לימור בן סעיד

ד"ר שרי בני -נוקד

ד"ר דבורה בראנד

גב' טלי בר-משה

ד"ר אביה גביעון

ד"ר אולי הרצברג

ד"ר ריקי טייטלבאום- סויד

ד"ר אריאלה יוקל

ד"ר רחל יפעת

ד"ר לימור לביא

ד"ר נילי לוי

ד"ר יעל מנור

ד"ר אריאלה נחמני

ד"ר רות עזרתי

ד"ר חנה פוטר

גב' מיכל פרבר

ד"ר שרה פרמן

ד"ר רחל פרנקל

ד"ר סמדר פתאל

פרופ' ליאת קישון- רבין

ד"ר נעמה שחר

דב' מיכל שטיימן