הנחיות להכנת הפוסטר :

השנה, הפוסטרים יוצגו במסגרת המושב הראשון ביום חמישי ה-22.2.18 , במסגרת שני מושבים מקבילים (מושב 4-2 ומושב 4-4, כפי שנשלח במכתב הקבלה שקיבלת וכפי שמצוין בתכנית באתר הכנס), לכל משתתף תהיינה 2 דקות להציג את עבודתו במושב, ולאחר מכן הפוסטרים יוצגו במהלך ההפסקה העוקבת באזור התערוכה על גבי לוחות פוסטר. מציגי הפוסטרים מתבקשים לעמוד לידי הפוסטר לשאלות ומתן הסברים במהלך הפסקה זו.

את הפוסטרים יש להכיו בגודל 90/150 ס"מ, אנכי (ורטיקלי). 

בכל פוסטר יש לכלול: רקע, מטרות, שיטת מחקר, תוצאות, דיון ומסקנות.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לרעות עשור זוננס במזכירות הכינוס בדוא"ל: rassor@paragong.com