קריאה להגשת תקצירים

הגשת התקצירים לכינוס הינה באמצעות המערכת המקוונת

  התאריך האחרון להגשת תקצירים נדחה ל- 13.11.2017 בחצות
להגשת תקציר באמצעות המערכת המקוונת לחץ כאן 

תהליך ההגשה כולל מילוי טופס קצר ובו: פרטי המגיש ופרטי המחברים השותפים, כותרת התקציר וגוף התקציר (יצורף כמסמך Word)

המערכת המקוונת ידידותית למשתמש וקלה להפעלה. במידה ונתקלת בבעיה ניתן לפנות למזכירות הכינוס:

טלפקס: 03-5767708

דוא”ל: rassor@paragong.com

הנחיות להגשת תקצירים

כללי:

יש לשמור על רמה מקצועית גבוהה של התקצירים המוגשים, נא לבדוק את כללי ההגשה כפי שמצויינים ב"קול קורא"

יש להימנע מהצגת תכנים שיווקיים

מועד אחרון להגשת תקצירים:  13 בנובמבר 2017 בחצות

קבלת העבודה להצגה בכינוס מותנית בהרשמה מוקדמת לכינוס ובתשלום דמי הרישום עד ה-24 בדצמבר 2017

קלינאי תקשורת המציג בכינוס חייב להיות בעל תעודה של משרד הבריאות, חבר אגודה ולהסדיר את דמי החברות לשנת 2018

הגשת התקציר היא באישור כל המשתתפים הרשומים בפוסטר ובעבודה עליה מבוסס הפוסטר.